Wat is NLP?

Wat is NLP (Neuro-Linguïstisch Programmeren)?

Als je altijd doet wat je altijd hebt gedaan, zal je krijgen wat je altijd hebt gekregen.
– A. Einstein –

Dus, als wat je doet niet werkt, doe het dan anders. Uit de geschiedenis van NLP komt vooral de HOE-vraag het sterkst naar voren. Richard Bandler (filosoof, psycholoog) en John Grinder (linguïst) vroegen zich af hoe bepaalde mensen slaagden waar anderen faalden. Hun bevindingen werden in “modellen” gegoten. De verzameling van deze modellen resulteerde in één model NLP.

Wat levert NLP op?

Als antwoord op de vraag wat NLP nu is, volgt hieronder een basisdefinitie:

NLP is een model: een schematisering van de werkelijkheid met een operationeel karakter.

Dit heeft als gevolg dat NLP in eerste instantie geen theorie is, het houdt zich niet bezig met “wat iets is” (inhoud), maar vooral met “hoe iets werkt” (vorm). Om deze definitie verder te verduidelijken, geef ik je drie sub definities, die de belangrijkste gebieden omvatten welke in NLP nu precies geschematiseerd zijn:

1. De subjectieve ervaring

NLP is een model dat de structuur van de subjectieve ervaring beschrijft

NLP is de studie van hoe iemand iets ervaart, welke cruciale elementen een rol spelen in deze ervaringen, hoe die elementen samenhangen en elkaar beïnvloeden. Bijvoorbeeld de manier waarop iemand iets ziet, hoort en voelt, zal invloed uitoefenen op de betekenis die eraan verleend wordt. Of de overtuigingen die iemand heeft, kunnen samenhangen met een bepaald gedrag en met bepaalde manieren van observeren. Als je één element verandert, kan het zijn dat hierdoor een ander element verandert.

Met andere woorden: binnen de NLP-opleiding ga je ontdekken hoe de structuur van onze innerlijke beleving opgebouwd is, hoe je ervaringen beleeft en hoe die belevingen veranderd kunnen worden, indien dit wenselijk is.

2. Communicatie

NLP is een communicatiemodel dat beschrijft hoe optimale communicatie tot stand komt

De bedoeling van elke vorm van communicatie is dat de boodschap die we uitzenden op een juiste wijze ontvangen wordt. Het NLP-model geeft aan HOE iemand optimaal kan uitzenden en ontvangen.

3. Modelleren

NLP is een model om te modelleren: het beschrijft hoe we allerlei vaardigheden van iemand kunnen leren

Deze definitie van NLP beschrijft hoe mensen in staat zijn iets nieuws te leren, of datgene dat ze reeds geleerd hebben, te optimaliseren.

Menselijke uniciteit

Deze drie definities vormen uiteindelijk één geheel. In de structuur van de subjectieve ervaring worden alle componenten aangereikt, die deel uitmaken van onze ervaringen en belevingen. Deze componenten zijn gebaseerd op het universeel principe, dat wil zeggen dat ze bij alle mensen waarneembaar en toepasbaar zijn, ongeacht cultuur, opvoeding en dergelijke.

Ieder mens past deze structurele componenten op een strikt individuele wijze toe, wat aanleiding geeft tot zeer verschillende belevingen (van bijvoorbeeld eenzelfde gebeurtenis) en dit leidt tenslotte tot menselijke uniciteit.

Meer keuzes in onze manier van communiceren en meer reikwijdte

Vanuit deze definitie kunnen we de tweede en de derde eraan verbinden: door kennis te hebben van de universele structuur, kunnen we vrij snel detecteren hoe iemand anders onze boodschap kan ontvangen en kunnen we hierop afstemmen. Dit leidt tot meer keuzes in onze manier van communiceren en meer reikwijdte. Tevens geeft dezelfde basisstructuur aan hoe we allerlei vaardigheden kunnen leren. Want, aangezien we over dezelfde universele componenten beschikken, kunnen we erachter komen op welke wijze een ander individu deze componenten rangschikt. Hiermee kun je een structuur leren die tot een bepaalde vaardigheid leidt.

Wees verwonderd hoe ieder mens een andere manier heeft om zichzelf te zijn

Toepassingen van het NLP Model leidt dus tot meer flexibiliteit, tot meer keuzes en tot meer verantwoordelijkheid. Het is geen kwestie van een receptenboek in de zin van: “Als je dit wilt bereiken, dan moet je stap 1 tot stap 5 volgen”, waarin de uniciteit wordt genegeerd. Het is echter een kwestie van verwonderd zijn hoe ieder mens een andere manier heeft om zichzelf te zijn. Vanuit deze basis weet je ook hoe je je kunt afstemmen op de ander en kunt leren van elkaar, waarbij het respect voor de ander groeit en bevestigd wordt.

Dit alles samenvattend komen we tot een laatste formulering die je zelf kunt ontdekken in het leerproces:

NLP is leren adequaat denken, waardoor we onze greep op en ons begrip van de realiteit vergroten en belangrijke waarden kunnen vervullen. Wat kun je doen met NLP? Zelf ervaren kan, meld je aan voor NLP informatie workshop.

Onze toegevoegde waarde
  • Onafhankelijk & Creatief
  • Echte praktijkoefeningen
  • Blijvend, duurzaam resultaat
  • Gediplomeerde trainer/coach
NLP Amstelland Instituut voor NLP & Communicatie